Artykuły

Sztuka przekonywania

Każdego dnia próbujemy przekonać innych do swojego zdania, pomysłu, swojej racji. Sztuka przekonywania jest zatem codziennym elementem naszej komunikacji. Czy można się jej nauczyć?

CZYTAJ WIĘCEJ

Moja kariera - mój stres

Zbyt dużo obowiązków, szybkie tempo i zła atmosfera w pracy są przyczyną pojawiania się stresu. Stres nie byłby szkodliwy, gdyby był umiarkowany, trwał krótko, pojawiał się spontanicznie i znikał rekompensowany czasem beztroski i spokoju.

CZYTAJ WIĘCEJ

Telepraca - praca na odległość

Telepraca staje się pomału jedną z najbardziej powszechnych form zatrudniania pracowników. Dla pracodawców stwarza możliwość redukcji kosztów tradycyjnego zatrudnienia, dla pracowników staje się szansą na aktywność zawodową.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grywalizacja czy gra szkoleniowa?

Wykorzystanie mechanizmów growych w procesach doskonalenia kompetencji pracowników przynosi wymierne efekty, a dodatkowo usprawnia codzienną pracę i zwiększa poczucie satysfakcji we współpracy w zespołach.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie stresem

Stres jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Może być pozytywny (eustres), wówczas staje się źródłem motywacji i dążenia. Najczęściej jednak kojarzy się negatywnie (dystres) jako przeszkoda paraliżująca działanie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kreatywność

Zmieniasz pracę. Już w pierwszych dniach dostrzegasz w nowej firmie mnóstwo rzeczy, które warto by usprawnić, ulepszyć, zmienić. Zanim jednak zgłosisz swoje pomysły, zastanów się, czy warto.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak motywować ludzi?

Najważniejsze elementy procesu motywacyjnego - jak wdrażać w życie to, co naprawdę motywuje ludzi do działania? Kilka praktycznych wskazówek dla menedżera.

CZYTAJ WIĘCEJ

Prezentacja

Prezentacja - czym jest to modne teraz słowo? Dla jednych jest ostatnią rzeczą, którą kiedykolwiek chcieliby robić, dla drugich to świetna okazja do pokazania swoich możliwości - mówi Monika Zalewska, aktorka współpracująca z Competitive Skills

CZYTAJ WIĘCEJ

Walka ze stresem

Badania naukowe dowiodły, że wydatki energetyczne menedżerów są analogiczne do wydatków energetycznych zawodowych sportowców. Sportowcy obowiązkowo regenerują swoje siły, a jak jest z menedżerami?

CZYTAJ WIĘCEJ

Człowiek w środowisku pracy

Problem człowieka w środowisku pracy jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak ekonomia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, czy prawo.

CZYTAJ WIĘCEJ

„Job-sharing” – elastyczna forma zatrudnienia

W obliczu ciągłych zmian warunków ekonomiczno-gospodarczych pracodawcy coraz częściej korzystają z elastycznych form zatrudnienia. Trudności ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, koszty związane z zatrudnieniem coraz częściej determinują wybory pracod

CZYTAJ WIĘCEJ

Coaching lub mentoring dla managera

Coraz częściej menedżerowie decydują się na wsparcie coacha lub mentora. Przekonanie, że menedżer to człowiek, który wie wszystko i poradzi sobie w każdej sytuacji sam, całe szczęście - odchodzi w zapomnienie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Istotą oceny pracownika jest umiejętnie przeprowadzona rozmowa oceniająca. To właśnie od niej zależą rezultaty całego procesu oceny.W jaki sposób poprowadzić zatem rozmowę, aby nie wzbudzała lęku i stała się pozytywnym bodźcem rozwojowym?

CZYTAJ WIĘCEJ

Benchmarking

Wielu menedżerów w swojej pracy stosuje technikę benchmarkingu, dla niektórych osób termin ten jest nadal obcy. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym założeniom tej koncepcji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie czasem

Zarządzania czasem można i warto się nauczyć. Dzięki tej kompetencji nie tylko funkcjonujemy bardziej efektywnie, ale również spokojniej, z poczuciem komfortu psychicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Programy rozwojowe pracowników

Coraz częściej pracownicy wybierając firmę, poszukują organizacji, która pomoże im rozwijać swoją wiedzę i doskonalić kompetencje. Szanse na wzrost i sukces firmy są ściśle powiązane z potencjałem rozwojowym pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ

Temperament w pracy

Wiedza, umiejętności i doświadczenie to te elementy, na które przede wszystkim zwracamy uwagę dobierając sobie ludzi do pracy. W rzeczywistości jest jednak jeszcze coś, co nazywamy "chemią", która wydaje się mieć większe znaczenie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ocena okresowa pracowników

Coraz więcej dużych i średnich korporacji decyduje się na wdrożenie systemu ocen okresowych pracowników. Często jednak spotykamy się z oporem zarówno po stronie kadry zarządzającej jak i samych pracowników. Dlaczego tak jest?

CZYTAJ WIĘCEJ

Gdzie szukać kandydatów do pracy?

Istnieje wiele metod rekrutacji pracowników. Najlepszych kandydatów możemy poszukiwać, bądź na rynku wewnętrznym pracy, czyli wśród puli pracowników zatrudnionych w firmie, bądź zewnętrznym, poza firmą.

CZYTAJ WIĘCEJ

CRM - Zarządzanie Relacjami z Klientem

CRM, czyli Customer Relationship Management jest koncepcją zarządzania relacjami z klientem, która powstała w odpowiedzi na zróżnicowanie i silną konkurencyjność rynku, gdzie coraz trudniejsze jest utrzymanie stałego klienta.

CZYTAJ WIĘCEJ

Staże na wysokim szczeblu

Chcesz robić karierę w instytucjach Unii Europejskiej, polskich placówkach zagranicznych czy organizacjach międzynarodowych? W czasie studiów i tuż po nich możesz zetknąć się z "wielkim światem dyplomacji"!

CZYTAJ WIĘCEJ

Edukacja osób niepełnosprawnych

Ostatnio często spotykamy się z zachęcaniem do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wskazywane są nam realne korzyści płynące z faktu posiadania w swoich kadrach pracowników niepełnosprawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Modele rozwoju kariery

Panuje powszechne przekonanie, że najbardziej znaczące stadia rozwoju człowieka, jak wzrastanie, wejście w świat pracy mają największy wpływ na to, jak rozwinie się jego kariera w latach późniejszych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktem jest integralną częścią skutecznego zarządzania. Badania pokazują, że przeciętny menedżer poświęca dziennie 20% swojego czasu próbując zaradzić konfliktom.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobór zawodowy

Dobór zawodowy służy pełnemu wykorzystaniu możliwości ludzi, poprzez adekwatne dopasowanie kompetencji do pełnionych funkcji, a także zapewnienie satysfakcji z wykonywanych zadań i warunków im towarzyszących.

CZYTAJ WIĘCEJ
Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills