Wykład
50
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
60
Konsultacje
80

Opis

Akademia Managera 1

To program zaprojektowany specjalnie dla początkujących menedżerów.

Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy, niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich, doskonalenie kompetencji menedżerskich, a także podniesienie pewności siebie. 

Standardowy program "Akademii Managera 1" składa się z 7 bloków tematycznych (7 szkoleń), które realizowane są łącznie w ciągu 10 dni szkoleniowych. 

  1. Budowanie autorytetu i własnej marki w przedsiębiorstwie (1 dzień)
  2. Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami w zespole (1 dzień)
  3. Zarządzanie komunikacją (2 dni)
  4. Zarządzanie zadaniami - wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie, monitorowanie, rozliczanie (2 dni)
  5. Motywowanie, inspirowanie i angażowanie (1 dzień)
  6. Kreatywność (1 dzień)
  7. Wystąpienia publiczne (2 dni)

Wymienione powyżej bloki tematyczne w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestników szkoleń mogą zostać pogłębione w kolejnych szkoleniach lub innych działaniach wspierających rozwój menedżerów, jak np. superwizje menedżerskie, coachingi, czy konsultacje. 

Program zajęć


Programy poszczególnych zajęć każdorazowo dopasowywane są do potrzeb i oczekiwań Klienta. 

Poszczególne szkolenia stanowią zintegrowaną całość - powiązane są ze sobą w taki sposób, aby jak najefektywniej rozwijać kompetencje młodych stażem menedżerów, a także budować ich menedżerską postawę - dojrzałość do pełnienia w firmie funkcji menedżerskich, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. 

Zapytaj o szczegółowy program zajęć >>

Informacje o programie "Akademia Managera 2">>


Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills