Wykład
60
Ćwiczenia
50
Gry i symulacje
40
Konsultacje
70

Opis

Analiza potrzeb szkoleniowych

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i narzędzi wspierających rzetelną analizę potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie. 

Efekty szkolenia

 • umiejetność identyfikacji źródeł informacji o potrzebach szkoleniowych w firmie
 • poznanie metod i narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb szkoleniowych
 • makro i mikro analiza potrzeb
 • umiejętność analizy zebranych potrzeb i formułowania wniosków 
 • umiejętność tworzenia programów szkoleniowych - odpowiadających zdiagnozowanym potrzebom

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia  
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • konsultacje
 • case studies
 • symulacje 

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 1 dzień (ok. 7 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

Przykładowy program szkolenia

 • Cel analizy potrzeb szkoleniowych
 • Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
 • Procedury identyfikacji potrzeb rozwojowych w przedsiębiorstwie
 • Analiza SWOT aktualnie stosowanej metodyki badania potrzeb
 • Makroanaliza potrzeb szkoleniowych
 • Mikroanaliza potrzeb szkoleniowych
 • Metoda Development Center
 • Metoda wywiadu
 • Metoda ankietowa
 • Socjometrie
 • Obserwacja uczestnicząca
 • Przygotowanie narzędzi badawczych
 • Analiza zebranych danych i opracowanie raportu
 • Planowanie szkoleń i budowa programów rozwojowych
 • Ewaluacja szkoleń
Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills