Wykład
60
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
50
Konsultacje
70

Opis

Budowanie programów szkoleniowych

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o trenerach wewnętrznych. Jego celem jest zwiększenie efektywności szkoleń, dzięki dobrze zaprojektowanym programom, odpowiadającym rzeczywistym potrzebom pracowników. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność zdefiniowania celu szkolenia, odpowiadającego potrzebom uczestników
 • umiejętność zaprojektowania programu szkolenia, realizującego zdefiniowane cele
 • umiejętność doboru metod szkolenia, ćwiczeń i narzędzi 
 • znajomość zasad projektowania interesujących, angażujących i aktywizujących uczestników programów szkoleniowych
 • umiejętność opracowania planu czasowego szkolenia/ agendy
 • znajomość zasad opracowywania przydatnych i wspierających proces szkoleniowy materiałów (skrypt, prezentacja, onepager itp.)

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia  
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • konsultacje
 • case studies

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 1 dzień (ok. 7 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

Przykładowy program szkolenia

 • rodzaje szkoleń 
 • zasady nauczania dorosłych - cykl Kolba
 • typologia uczestników
 • zbieranie informacji o potrzebach szkoleniowych i oczekiwaniach uczestników
 • określanie głównego celu szkolenia oraz celów pobocznych
 • analiza uczestników szkolenia
 • wybór metody szkolenia
 • opracowanie planu szkolenia
 • dobór technik, narzędzi i materiałów wspierających proces szkolenia
 • projektowanie różnych form aktywności (ćwiczenia, scenki, symulacje, gry i inne formy interakcji)
 • zaprojektowanie storytellingu szkolenia (moja historia)
 • opracowanie szczegółowego scenariusza szkolenia
 • opracowanie prezentacji, jako narzędzia wspierającego pracę trenera

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills