Wykład
20
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
35
Konsultacje
30

Opis

Akademia Menedżera

Program rozwojowy dla Menedżerów i przyszłych Menedżerów
2 poziomy zaawansowania:
 1. Poziom 1 - Program dedykowany przyszłym Menedżerom oraz Menedżerom z krótkim stażem. 
 2. Poziom 2 - Program doskonalący kompetencje menedżerskie - przeznaczony dla doświadczonych Menedżerów. 
Informacje organizacyjne:
 • Na każdym poziomie program realizowany jest w formie 8 bloków tematycznych (8 dwudniowych szkoleń).
 • Zazwyczaj realizacja całego programu rozłożona jest na 8 miesięcy (1 blok tematyczny - 1 dwudniowe szkolenie w miesiącu). 
 • Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie z Klientem. 
 • Każdy blok tematyczny (realizowany w ramach dwóch dni) stanowi odrębne szkolenie. Szkolenia są ze sobą powiązane (trener w kolejnych szkoleniach nawiązuje do zagadnień omawianych podczas wcześniejszych szkoleń). Program stanowi spójną całość. 
 • Program realizowany jest przez jednego trenera wiodącego - opiekuna programu (prowadzącego większość  bloków tematycznych) oraz trenerów wspierających (prowadzących część modułów szkoleń, np. szkolenie z wystąpień publicznych prowadzone jest przez eksperta od wystąpień publicznych). 
 • Poszczególne szkolenia mogą być realizowane w miejscu zabezpieczonym przez Klienta lub w ośrodkach współpracujących z Competitive Skills na terenie Polski. 
 • Istnieje możliwość modyfikacji programu i dopasowania do potrzeb i oczekiwań Klienta. 
 • Istnieje możliwość wyboru kilku bloków szkoleniowych (skrócenie Programu).
Metody prowadzenia zajęć:

Zagadnienia przepracowywane podczas szkoleń dotyczą realnych sytuacji, z jakimi mają do czynienia Menedżerowie w swojej codziennej pracy. Każde dwudniowe szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb i oczekiwań Uczestników z wykorzystaniem ankiety z pytaniami. Każde dwudniowe szkolenie zakończone jest podsumowaniem i wyciągnięciem przydatnych wniosków dla dalszej pracy z Zespołem 

Szkolenia mają formę intensywnych, interaktywnych warsztatów, podczas których rozpatrywane są także indywidualne przypadki Menedżerów.

Warsztat prowadzony jest zgodnie z efektywnym modelem uczenia się ludzi dorosłych - cyklem D. Kolba, z zastosowaniem następujących metod i technik:

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia indywidualne, w podgrupach i ogólno-grupowe
 • Gry szkoleniowe
 • Symulacje
 • Case studies
 • Dyskusje
 • Burze mózgów
 • Filmy instruktażowe i fragmenty filmów fabularnych z omówieniem
 • Anegdoty trenerskie
 • Drama
 • Warsztaty z kamerą
 • Superwizje
 • Sesje feedbackowe
 • Testy auto-diagnostyczne 
Materiały szkoleniowe i "Baza Wiedzy"

Wszyscy uczestnicy Programu sukcesywnie  otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas kolejnych warsztatów oraz handouty. Dodatkowo, po pierwszym szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy" w zakresie tematyki szkolenia. Na specjalnie dedykowanej i dostępnej wyłącznie dla Uczestników Programu stronie będą zamieszczane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a także zdjęcia flipów ze szkolenia oraz inne wypracowane narzędzia i materiały z możliwością pobrania w pdf.

Certyfikaty

Wszyscy Uczestnicy Programu otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w całym Programie - w poszczególnych warsztatach realizowanych w ramach Programu (blokach tematycznych). 

Konsultacje po szkoleniu

W trakcie realizacji Programu oraz po jego zakończeniu, przez okres 12 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkoleń. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na pierwszym szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu każdego dwudniowego szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem anonimowej ankiety badania satysfakcji. Dzięki informacjom zwrotnym od Uczestników będziemy mogli dokonywać ewentualnych modyfikacji kolejnych szkoleń (zaplanowanych w ramach Programu), dopasowując się jeszcze bardziej do oczekiwań Uczestników. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raporty z realizacji poszczególnych szkoleń oraz zbiorczy raport z całego projektu, zawierające m.in. wyniki ewaluacji szkoleń, wypracowane rozwiązania oraz wskazówki rozwojowe do dalszej pracy z Grupą.

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills