Wykład
30
Ćwiczenia
70
Gry i symulacje
70
Konsultacje
50

Opis

Akademia Menedżera 1

To program intensywnych szkoleń, doskonalących kompetencje menedżerskie, zaprojektowany z myślą o młodych stażem Menedżerach oraz o osobach, które dopiero planują zostać Menedżerami w najbliższej przyszłości. 

Cel Programu Akademia Menedżera 1
  • Program jest zbudowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na typowe potrzeby rozwojowe początkujących Menedżerów w sposób prosty, logiczny i uporządkowany. 
  • Celem Programu jest przygotowanie początkujących Menedżerów do efektywnego pełnienia funkcji menedżerskich poprzez poszerzenie i usystematyzowanie ich wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.
  • Celem Programu jest także wsparcie  Menedżerów w budowaniu proaktywnej postawy Menedżera - Lidera budującego, motywującego i wspierającego swój zespół w drodze do realizacji powierzonych zadań. 
Zawartość Programu Akademia Menedżera 1
  • Program jest zbudowany z 8 bloków tematycznych - 8 intensywnych, praktycznych, dwudniowych warsztatów szkoleniowych (łącznie 16 dni szkoleniowych), rozłożonych w czasie (zazwyczaj na 8 - 12 miesięcy). 
  • Istnieje możliwość modyfikacji merytorycznej Programu, w celu jeszcze lepszego dostosowania do potrzeb i oczekiwań Menedżerów. 
  • Program Akademia Menedżera 1 może zostać zrealizowany w wersji skróconej. 

Program zajęć

Szkolenie 1 - "Rola i zadania Menedżera" (2 dni)
Szkolenie 2 - "Budowanie wydajnego Zespołu" (2 dni)
Szkolenie 3 - "Zarządzanie czasem i zadaniami" (2 dni)
Szkolenie 4 - "Efektywne prowadzenie spotkań" (2 dni)
Szkolenie 5 - "Zarządzanie Zespołem. Przywództwo sytuacyjne" (2 dni)
Szkolenie 6 - "Zarządzanie komunikacją w Zespole. Kultura feedbacku" (2 dni)
Szkolenie 7 - "Kreatywne rozwiązywanie problemów" (2 dni)
Szkolenie 8 - "Trudne rozmowy z pracownikami" (2 dni)


"Akademia Menedżera 2"
Zobacz Program dla doświadczonych Menedżerów >>

Zobacz szczegółowe informacje
o Programie "Akademia Menedżera" >>


Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills