Wykład
20
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
40
Konsultacje
30

Opis

Asertywność

Celem szkolenia jest udoskonalenie codziennej komunikacji i zwiększenie komfortu w pracy, a także w życiu prywatnym, szczególnie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z konfliktem interesów. Szkolenie wzmacnia pewność siebie, motywuje do zwiększenia aktywności i daje narzędzia do ćwiczenia zachowań asertywnych w przyszłości, w tym m.in.: wyrażania i przyjmowania od innych opinii, poglądów, prezentowania pomysłów i rozwiązań, odmawiania w sposób grzeczny z poszanowaniem innych osób. 

Efekty szkolenia

 • znajomość i umiejętność stosowania technik budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie z poszanowaniem innych osób
 • świadome zarządzanie emocjami - wiedza jak okazywać emocje w sytuacjach trudnych z szacunkiem wobec siebie i innych
 • łatwość wyrażania własnej opinii, pomysłu, czy prośby
 • umiejętność odmawiania
 • umiejetność przekazywania negatywnej informacji zwrotnej i przyjmowania od innych feedbacku i krytyki
 • wyważone reagowanie na agresję słowną 
 • poprawa komfortu psychicznego w codziennym funkcjonowaniu w pracy i w środowisku prywatnym
 • poprawa relacji ze współpracownikami i innymi ludźmi
 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwijania własnych kompetencji w zakresie komunikacji asertywnej w przyszłości (narzędzia, instrukcje do dalszego rozwoju)

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe (20%)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe (80%)
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • psychodrama i drama
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • techniki teatru improwizacji
 • symulacje – gra symulacyjna w oparciu o case studies z życia wzięte
 • praca z kamerą (opcjonalnie)
 • przestrzeń, ciało, głos
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

 • 2 dni (ok. 14h, w tym przerwy)
 • Możliwość realizacji szkolenia w wersji skróconej (1 dzień, ok. 7h, w tym przerwy)

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia. 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta (zgodnie z decyzją Klienta).

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający m.in: informacje organizacyjne, sprawozdanie ze szkolenia (przebieg szkolenia), informacje o grupie (dynamika, poziom zaangażowania, zdiagnozowane silne strony oraz obszary do dalszej pracy z grupą), a także wyniki ewaluacji szkolenia. Prezentowane w raporcie dane dotyczą całości grupy, nie zawierają imiennych informacji na temat poszczególnych uczestników szkolenia. 

Program zajęć

Prezentujemy Państwu ramowy program szkolenia. Program ten może zostać zmodyfikowany tak, aby jak najpełniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom i potrzebom. 

Zagadnienia w programie szkolenia:

 • Zdefiniowanie asertywności. Czym jest komunikacja asertywna?
 • Asertywność w odniesieniu do zachowań agresywnych oraz uległych.
 • Rozpoznawanie własnych symptomów uległości i agresji. Przyczyny i środki zaradcze. 
 • Asertywność w kontekście zarządzania emocjami. 
 • Zrozumienie emocji. Umiejetność rozpoznawania własnych emocji i świadomego ich kontrolowania.
 • Zamiana zachowań nieasertywnych na asertywne formy komunikacji. 
 • Korzyści wynikające z bycia asertywnym. Dlaczego warto być asertywnym? 
 • Analiza problemu - Czy zawsze warto być asertywnym? Analiza przykładowych sytuacji. 
 • Asertywność w procesach komunikacji hierarchicznej i niehierarchicznej w organizacji. 
 • Auto-diagnoza - Moja asertywność w różnych sytuacjach społecznych. Kiedy jestem, a kiedy nie jestem asertywny? 
 • Techniki komunikacji asertywnej - zastosowanie w praktyce.
 • Asertywne wyrażanie opinii i poglądów.
 • Asertywna odmowa.
 • Asertywne formułowanie próśb.
 • Asertywne wyrażanie krytyki.
 • Asertywne przyjmowanie informacji zwrotnej (pozytywnej i negatywnej).
 • Asertywna komunikacja niewerbalna - postawa ciała, ubiór, gestykulacja, mimika, ton głosu, brzmienie, tempo itp. 
 • Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji asertywnej. 
 • Komunikacja asertywna na co dzień - rozpatrywanie indywidualnych przypadków Uczestników szkolenia. 
 • Indywidualne "plany rozwoju" w zakresie doskonalenia komunikacji asertywnej.


Zapraszamy do kontaktu >>

Inne szkolenia z rozwoju kompetencji osobistych>>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills