Wykład
60
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
60
Konsultacje
70

Opis

Marka osobista

Celem szkolenia jest wzmocnienie autorytetu w oparciu o własną markę. 

Efekty szkolenia

 • wzmocnienie świadomości potrzeby kreowania własnego wizerunku menedżera (własnej marki)
 • poznanie metod i narzędzi budowania autorytetu opartego o wiarygodność
 • umiejetność kontrolowania swojego profesjonalnego wizerunku
 • większe poczucie pewności siebie i odpowiedzialności za to, jak postrzegają mnie inni
 • umiejetność wzbudzania zaufania i sympatii
 • umiejętność inicjowania, budowania i pielęgnowania relacji
 • znajomość i umiejętność stosowania technik profesjonalnej komunikacji na różnych sczeblach
 • umiejetność strategicznego komunikowania
 • poznanie wybranych metod auto-prezentacji w codziennym życiu (spotkania, wystąpienia plenarne itp.). 
 • umiejetność profesjonalnego reagowania w sytuacjach trudnych
 • znajomość metod służących kontrolowaniu emocji 

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • symulacje 
 • konsultacje
 • konstruktywny feedback
 • praca z kamerą (opcjonalnie)

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

W przypadku pracy z kamerą uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrania swoich wystąpień. 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills