Wykład
40
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
50
Konsultacje
60

Opis

Coaching Menedżerski

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności zarządzania zespołem poprzez wdrożenie nowego stylu zarządzania - coachingu menedżerskiego.

Efekty szkolenia

 • poznanie nowego stylu zarządzania - coachingu menedżerskiego
 • poczucie współodpowiedzialności za rozwój podległych pracowników
 • umiejętność stosowania technik coachingowych w zarządzaniu, w tym w wyznaczaniu celów, planowaniu, delegowaniu zadań, monitorowaniu, egzekwowaniu, ocenie wykonalności i prowadzeniu rozmów rozwojowych
 • posiadanie narzędzi wspierających coaching i umiejetność ich wykorzystania w praktyce
 • umiejetność wspierania podległych pracowników w planowaniu własnego rozwoju, poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji
 • umiejętność motywowania, angażowania i aktywizowania pracowników
 • umiejetność wpływania na zmiany postaw pracowników i ich zachowania

Metody prowadzenia zajęć

 • intensywne warsztaty oparte na ćwiczeniach praktycznych 
 • symulacje
 • konsultacje
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills