Wykład
40
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
50
Konsultacje
90

Opis

Inteligencja emocjonalna

Celem szkolenia jest zwiększenie zaangażowania, motywacji i satysfakcji na co dzień, w pracy i w życiu osobistym, dzięki poznaniu metod i technik zarządzania emocjami własnymi oraz innych ludzi. 

Efekty szkolenia

 • świadomość roli emocji w życiu zawodowym i prywatnym
 • umiejętność rozpoznawania i definiowania stanów emocjonalnych własnych i innych ludzi
 • znajomość sposobów kontrolowania emocji własnych i innych ludzi (świadomego wpływania na stany emocjonalne)
 • radzenie sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych, którym towarzyszą emocje
 • zwiększenie motywacji do podejmowania działań (postawa proaktywna)
 • wzrost pewności siebie i zaangażowania na co dzień

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • psychodrama i drama
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • techniki teatru improwizacji
 • symulacje – gra symulacyjna w oparciu o case studies z życia wzięte
 • praca z kamerą
 • przestrzeń, ciało, głos
 • konstruktywny feedback
 • fragmenty filmów instruktażowych

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills