Wykład
50
Ćwiczenia
70
Gry i symulacje
80
Konsultacje
70

Opis

Komunikacja menedżerska

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności zarządzania zespołem poprzez udoskonalenie codziennej komunikacji.

Efekty szkolenia

 • umiejetność świadomego wykorzystania technik skutecznej komunikacji (w tym słuchania, zadawania pytań, wywierania wpływu), w zależności od celu i okoliczności
 • umiejetność określania celów (spotkania, dyskusji itp.)
 • umiejetność doboru adekwatnych środków komunikacji oraz kluczowych argumentów
 • umiejetność budowania jasnych, zrozumiałych i dostosowanych do odbiorcy komunikatów werbalnych
 • umiejetność wspierania wypowiedzi komunikacją niewerbalną (świadome używanie mowy ciała)
 • umiejetność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami 
 • umiejętność planowania i prowadzenia efektywnych meetingów zespołowych
 • umiejetność aktywnego kierowania rozmową służbową
 • umiejetność przygotowania i przeprowadzenia mowy perswazyjnej
 • umiejetność komunikowania misji, celów oraz oczekiwań
 • poznanie komunikatów usprawniających procesy takie jak: delegowanie zadań, monitorowanie i egzekwowanie
 • umiejetność przyjmowania różnych ról komunikacyjnych, w zależności od celu komunikacji 
 • umiejetność skutecznego reagowania w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych
 • umiejetność stosowania technik komunikacji asertywnej
 • wzmocnienie pewności siebie, umiejętność przezwyciężania oporów wewnętrznych i obiekcji
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania i kontrolowania stanów emocjonalnych własnych i innych
 • zbudowanie postawy "otwartości"
 • poznanie schematów skutecznej komunikacji, zorientowanej na cel


 Metody prowadzenia zajęć

 • elementy wykładowe
 • ćwiczenia w parach i małych grupach
 • wystąpienia na forum grupy
 • dyskusje
 • burze mózgów
 • gry i symulacje
 • konsultacje
 • coaching


Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 


Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills