Wykład
20
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
40
Konsultacje
30

Opis

Komunikacja interpersonalna w firmie

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy poznają podstawowe zasady efektywnej komunikacji, jej elementy oraz niezbędne warunki wewnętrzne (osobiste) i zewnętrzne (środowiskowe). Poszerzają swoją wiedzę i ćwiczą umiejętności wykorzystywania najskuteczniejszych technik komunikacji w zależności od celu i okoliczności. Dzięki świadomej, celowej i skutecznej komunikacji na co dzień zyskują jeszcze większą pewność siebie i poprawiają komfort swojej pracy oraz relacje z innymi ludźmi. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność określania celu komunikacji
 • umiejetność budowania otwartej i pro-aktywnej postawy w procesie komunikacji 
 • świadomy dobór i stosowanie skutecznych środków komunikacji
 • umiejętność komunikowania się z różnymi typami osobowościowymi 
 • umiejętność zarządzania rozmową
 • konstruktywne reagowanie w sytuacjach trudnych, spornych, konfliktowych
 • rozpoznawanie i kontrolowanie emocji własnych i innych uczestników sytuacji
 • przezwyciężanie wewnętrznego oporu (obalanie obiekcji, obaw, wątpliwości blokujących działanie)
 • zwiększenie pewności siebie i poczucia wpływu


Metody prowadzenia zajęć

 • Elementy wykładowe i prezentacja (20%)
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe (80%)
 • dyskusje i burze mózgów
 • analiza przypadków 
 • elementy dramy i improwizacji praktycznej w scenkach sytuacyjnych
 • moderowany spektakl lub debata, którego/ której scenariusz jest dopasowany do potrzeb grupy (sytuacje z życia wzięte, problematyczne, kryzysowe, będące źródłem blokujących przekonań)
 • technika Teatru Forum
 • warsztat z kamerą (opcjonalnie)
 • technika transferu doświadczeń
 • omówienia, wnioski


Czas trwania

2 dni (ok.14h, w tym przerwy).

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta (zgodnie z życzeniem Klienta).

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający m.in.: informacje organizacyjne, sprawozdanie z przebiegu szkolenia, informacje o grupie (zauważone silne strony i obszary do dalszej pracy z grupą), a także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Prezentujemy Państwu ramowy program szkolenia. Program ten może zostać zmodyfikowany tak, aby jak najpełniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom i potrzebom. 

Zagadnienia w programie szkolenia:

 • Definicja "komunikacji interpersonalnej"
 • Omówienie procesu komunikacji
 • Składowe komunikacji. Podstawowy model komunikacji
 • Rodzaje komunikacji (świadoma/ nieświadoma; werbalna/ niewerbalna; jednostronna/ dwustronna)
 • Komunikacja i etyka
 • Jak działa umysł w procesie komunikacji
 • "Mapa rzeczywistości" - różnice w postrzeganiu a interpretacja 
 • Zasada spójności i wiarygodności w procesie komunikacji 
 • Metaprogramy - indywidualne filtry percepcji
 • Emocje w procesie komunikacji
 • Wywieranie wrażenia - efekty socjo-psychologiczne w procesie komunikacji 
 • Określanie celu komunikacji
 • Przekaz i interpretacja przekazu
 • Działania zorientowane na realizację celu komunikacji
 • Trener i krytyk wewnętrzny (co motywuje, a co blokuje komunikację)
 • Style komunikacji
 • Samoświadomość i samokontrola w procesie tworzenia własnego wizerunku i budowania relacji z innymi
 • Preferencje komunikacyjne
 • Typy osobowości wg C.G. Junga - charakterystyka postaw i zachowań
 • Budowanie własnego autorytetu - wizerunku, zaufania, partnerstwa
 • Pewność siebie a mowa ciała - dynamika zachowania i gesty wzmacniające autorytet
 • Proksemika - zarządzanie czasem i przestrzenią
 • Zarządzanie głosem - akcentowanie, dynamika, barwa, plastyka, oddech
 • Strategia budowania skutecznego kontaktu w procesie komunikacji - budowanie zrozumienia i wzajemnego zaufania
 • Partnerstwo w komunikacji - budowanie asertywnej postawy 
 • Komunikaty typu "JA"
 • Umiejętność interaktywnego opowiadania 
 • Umiejętność przyjmowania propozycji
 • Umiejetność otwartego dyskutowania, argumentowania
 • Świadomość własnego potencjału i obszarów do wzmocnienia
 • Otwartość, gotowość i elastyczność w komunikacji
 • Techniki reagowania w sytuacjach zaskoczenia - improwizacja praktyczna
 • Techniki skutecznego słuchania i pozyskiwania informacji
 • Radzenie sobie ze stresem i tremą - praktyczne ćwiczenia


Zapraszamy do kontaktu>>

Polecamy szkolenia uzupełniające:
Szkolenie "Asertywność">>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills