Wykład
30
Ćwiczenia
90
Gry i symulacje
30
Konsultacje
40

Opis

Kreatywność

Celem szkolenia jest zwiększenie aktywności twórczej w pracy indywidualnej i grupowej.

Efekty szkolenia

 • poznanie własnego potencjału twórczego
 • twórcze podejście do problemu
 • umiejętność stosowania technik kreatywnych w pracy indywidualnej i grupowej
 • umiejętność korzystania z różnorodnych narzędzi wspierających procesy twórcze
 • znajomość metod wspierania procesów twórczych (analiza morfologiczna, drzewo decyzji, myślenie wariantowe)

Metody prowadzenia zajęć

 • ćwiczenia indywidualne i w małych grupach
 • metody heurystyczne
 • metody analityczne
 • interaktywne miniwykłady
 • prezentacje
 • dyskusje
 • burze mózgów
 • case studies
 • metody Moreno
 • demonstracje
 • konsultacje

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok 14 godzin zegarowych, w tym przerwy).

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia. 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach.

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

Zobacz grę szkoleniową "Kreatywność">>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills