Wykład
40
Ćwiczenia
90
Gry i symulacje
50
Konsultacje
70

Opis

Negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności prowadzonych negocjacji handlowych, dzięki poznaniu zasad prowadzenia skutecznych negocjacji, zbudowaniu swojej siły negocjacyjnej i dobrych relacji z partnerem. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność wyznaczania celów negocjacyjnych i doboru odpowiedniej strategii
 • poznanie etapów procesu negocjacyjnego
 • umiejętność rozpoznawania interesów partnera w negocjacjach
 • umiejętność zastosowania odpowiedniej do sytuacji taktyki negocjacyjnej
 • umiejetność minimalizowania czynników destabilizujących proces negocjacji
 • znajomość schematów i umiejętność rozpoznawania technik manipulacyjnych
 • znajomość sposobów zamykania proces negocjacji 
 • identyfikacja i rozwój własnego potencjału negocjacyjnego
 • umiejętność budowania własnej siły i pewności siebie w negocjacjach


Metody prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest metodą intensywnych warsztatów konsultacyjnych, umożliwiających uczestnikom zweryfikowanie i uporządkowanie swojej wiedzy i umiejętności negocjacyjnych, a także przećwiczenie wybranych technik. 

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia w parach i małych grupach
 • symulacje
 • gry
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • przestrzeń, ciało, głos
 • konstruktywny feedback
 • praca z kamerą (opcjonalnie)


Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

W przypadku szkoleń z kamerą, uczestnicy otrzymują dodatkowo swoje nagrania z ćwiczeń. 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills