Wykład
70
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
60
Konsultacje
80

Opis

NLP w sprzedaży
Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności sprzedaży, dzięki budowaniu dobrych relacji z klientem poprzez wykorzystanie wiedzy na temat nowoczesnych i skutecznych technik rozpoznawania potrzeb klienta i odpowiadania na nie w oparciu o metodologię NLP (Neuro -Lingwistycznego Programowania). 

Efekty szkolenia

 • poznanie wybranych technik NLP, przydatnych do inicjowania, budowania i pielęgnowania relacji z klientem
 • zdiagnozowanie swoich silnych stron i możliwości ich wykorzystania
 • zwiększenie pewności siebie
 • lepsze zrozumienie klienta 
 • umiejętność nawiązania dobrego kontaktu
 • umiejetność rozpoznawania systemów reprezentacyjnych
 • świadomość różnic w postrzeganiu rzeczywistości
 • umiejetność tworzenia mapy rzeczywistości
 • poznanie meta-programów i innych filtrów percepcyjnych 
 • znajomość sposobów badania hierarchii potrzeb klienta
 • umiejętność efektywnego słuchania
 • poznanie strategii skutecznego przekonywania
 • poznanie elementów perswazji lingwistycznej
 • umiejetność przełamywania oporów i obiekcji klienta, a także "przeramowania klienta negatywnego"
 • umiejetność rozpoznawania i odpowiadania na manipulację
 • zwiększenie odpowiedzialności za to co mówią do mnie i robią wobec mnie inni
 • poznanie modeli sprzedażowych opartych o NLP

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • symulacje 
 • przestrzeń, ciało, głos
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przykładowy program szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

Zwiększenie efektywności sprzedaży i budowania relacji z Klientem, dzięki przyswojeniu wiedzy na temat nowoczesnych i skutecznych technik sprzedaży perswazyjnej w oparciu o techniki NLP.


Szkolenie skierowane jest do:

Kadry działów handlowych, doradców klienta, przedstawicieli handlowych, sprzedawców.


Korzyści udziału w szkoleniu:


 • Poznanie wybranych technik NLP przydatnych w budowaniu relacji z Klientem i sprzedaży
 • Umiejętność rozpoznania i uniknięcia manipulacji
 • Poznanie swoich mocnych stron i możliwości ich wykorzystania
 • Zwiększenie efektywności swojej pracy
 • Zwiększenie pewności siebie


Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


 • Motywacja a zniechęcenie
 • Techniki meta model - technika służąca braniu odpowiedzialności za to, co mówimy i co mówią inni
 • Podstawy werbalnej i niewerbalnej komunikacji międzyludzkiej
 • Umiejętność nawiązywanie dobrego kontaktu z Klientem
 • Rozpoznawanie systemów reprezentacyjnych klienta (wizualny, słuchowy, kinestetyczny); wykorzystanie pozyskanych informacji w procesie sprzedaży
 • Mechanizmy działania człowieka: sposób postrzegania świata, przyjmowanie ról w zespole
 • Meta-programy, czyli filtry percepcyjne - jak je rozpoznawać i wykorzystywać, czyli strategia przekonywania
 • Badanie hierarchii potrzeb klienta - jak słuchać efektywnie oraz stosować parafrazę w procesie sprzedaży
 • Perswazja lingwistyczna: prezentacja wzorców potwierdzenia, technik „3 razy tak” oraz „ X=Y”
 • Przełamywanie oporu klienta - jak tego dokonać za pomocą metafory, anegdoty i techniki ukrytego cytatu, przeramowanie klienta „ negatywnego”
 • Prawa perswazji - jak przekonać klienta świadomie i skutecznie
 • Modele sprzedażowe - jak wykorzystać poznane informacje i techniki w tworzeniu optymalnego modelu sprzedażyZapytaj o szkolenie>>
Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills