Wykład
80
Ćwiczenia
70
Gry i symulacje
50
Konsultacje
70

Opis

Prawa autorskie

w działalności marketingowej firmy

Celem szkolenia jest:

 • poszerzenie wiedzy i doskonalenie praktycznych aspektów z zakresu prawa autorskiego
 • nabycie niezbędnej wiedzy co do form umów zawieranych m.in. z twórcą utworu, reklamy, gadżetów reklamowych, dzieła
 • nabycie umiejętności tworzenia i wykorzystywania w praktyce klauzul umownych stosowanych w obrocie prawami autorskimi
 • poznanie konsekwencji, wynikających z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich

Metody prowadzenia zajęć

 • interaktywny wykład 
 • prezentacja
 • konsultacje
 • case studies
 • dyskusje, burze mózgów


Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 1 dzień (ok. 6-7 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przykładowy zarys tematyczny:

 • Zagadnienia wstępne, dotyczące prawa autorskiego - akty normatywne, regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich
 • Omówienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ujęciu praktycznym - studium przypadków, orzecznictwo Sądu najwyższego
 • Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych - warsztaty - rozwiązywanie przez uczestników kazusów na podstawie orzeczeń sądowych
 • Podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych 
 • Prawa autorskie twórcy, sposoby przeniesienia praw autorskich
 • Osobiste prawa autorskie
 • Majątkowe prawa autorskie
 • Umowy zawierane z twórcą dzieła, fotografem, artystą wykonawcą (reklama i promocja, czyli jak skutecznie zawierać umowy)
 • Warsztaty - konstruowanie umowy z grafikiem, fotografem, autorem utworu, praktyczne wskazówki konstruowania umów  
 • Dozwolony użytek prywatny i publiczny
 • Ochrona praw autorskich, metody ochrony, przykłady naruszeń w reklamie, utworach audiowizualnych, przy współtwórczości, czas ochrony autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
 • Ochrona przedsiębiorcy przed działaniami bezprawnymi - prawo do firmy i nazwy
 • Wizerunek i sposoby jego rozpowszechniania
 • Warsztaty - konstruowanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
 • Rozpowszechnianie wizerunku w reklamie
 • Osoby publiczne i osoby powszechnie znane w reklamie - możliwość wykorzystania wizerunku
 • Naruszenie wizerunku - sposoby ochrony, warunki, orzecznictwo sądów
 • Reklama a prawo autorskie - tworzenie folderów, broszur, gadżetów reklamowych, wykorzystywanie wizerunku firmy i inne
 • Orzeczenia sądowe - przedstawienie stanu faktycznego i warsztaty z uczestnikami

Zapytaj o szkolenie >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills