Wykład
40
Ćwiczenia
90
Gry i symulacje
50
Konsultacje
80

Opis

Prezentacja sprzedażowa (warsztaty z kamerą)

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności sprzedaży poprzez zastosowanie angażującej i przekonującej prezentacji produktu, czy usługi. 

Efekty szkolenia

 • zidentyfikowanie prezentacji jako skutecznego i niezwykle perswazyjnego narzędzia w procesie sprzedaży
 • umiejętność przygotowania interesującej, angażującej i przekonującej prezentacji
 • zdiagnozowanie swoich silnych stron jako prezentera / sprzedawcy oraz obszarów nad którymi trzeba jeszcze popracować
 • identyfikacja własnego stylu komunikacji
 • znajomość zasad strukturyzowania procesu przekonywania odbiorców
 • poznanie technik wspierających prezentację i zwiększających jej atrakcyjność
 • umiejętność zarządzania emocjami słuchaczy/ odbiorców w trakcie prezentacji
 • poznanie zasad prowadzenia interaktywnych prezentacji - opartych o żywy dialog z odbiorcą
 • umiejętność budowania autorytetu poprzez mowę ciała (postawę) i emisję głosu
 • zwiększenie pewności siebie poprzez umiejetność radzenia sobie w różnych (taże w trudnych) sytuacjach podczas prezentacji
 • poznanie technik improwizacji praktycznej, stosowanej w sytuacjach trudnych, występujących podczas prezentacji produktu/ usługi
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem 
 • plan działań rozwojowych (narzędzia wspierające rozwój)

Metody prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie intensywnego warsztatu z kamerą.

Podczas szkolenia stosowane są m.in. metody:

 • trening w oparciu o własną prezentację zawodową
 • technika Aleksandra
 • techniki pracy z ciałem i głosem
 • techniki oddechowe
 • techniki improwizacyjne
 • nagranie prób wystąpień i omówienie
 • feedback

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do oczekiwań Klienta, po wcześniejszym zbadaniu potrzeb. 

Zapytaj o program zajęć >>

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe, efektywne szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają podczas zajęć materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do Elektronicznej Bazy Wiedzy Competitive Skills w zakresie tematyki szkolenia.

Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają nagrania swoich własnych wystąpień.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 12 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta (zgodnie z życzeniem Klienta).

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia oraz sugestie rozwojowe dla grupy. Z przyjemnością weźmiemy także udział w spotkaniu podsumowującym szkolenie, podczas którego przekażemy ogólne informacje (wnioski i sugestie do dalszej pracy z grupą po szkoleniu). 

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills