Wykład
20
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
40
Konsultacje
60

Opis

Radzenie sobie ze stresem

Stress Out - Jeszcze więcej pewności siebie

Celem szkolenia jest zoptymalizowanie własnej efektywności i satysfakcji z codziennej pracy, zapewnienie poczucia komfortu i wzmocnienie pewności siebie.

Szkolenie skupione jest na doskonaleniu umiejętności radzenia sobie w różnego typu sytuacjach stresogennych, a także na ćwiczeniu technik  relaksacyjnych.  

Efekty szkolenia

 • zrozumienie zjawiska stresu, rodzajów stresu i rozpoznawanie jego symptomów
 • umiejetność auto-diagnozy własnych stanów emocjonalnych w różnych sytuacjach
 • umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 • poznanie technik pozytywnego myślenia 
 • umiejetność budowania postawy pro-aktywnej, nastawionej na działanie i cele
 • umiejetność przewidywania emocjonalnych konsekwencji zdarzeń 
 • umiejetność stosowania technik relaksacyjnych w różnych sytuacjach
 • zwiększenie pewności siebie i poczucia wpływu (sprawstwa)
 • umiejetność skutecznego działania i komunikowania się w sytuacji stresu  (silnego napięcia)
 • zwiększenie komfortu codziennej pracy i satysfakcji z siebie

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe (20%)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe (80%)
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • improwizacje
 • scenki sytuacyjne
 • fragmenty filmów (filmy instruktażowe)
 • relaksacje (ćwiczenia relaksacyjne)
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

1 dzień (ok. 7 godzin, w tym przerwy).

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów, w tym także instrukcje do dalszych ćwiczeń. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta (zgodnie z życzeniem Klienta).

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający m.in.: informacje organizacyjne, program szkolenia, sprawozdanie z przebiegu szkolenia, informację o grupie (odnotowane silne strony oraz obszary do dalszego rozwoju), a także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Prezentujemy Państwu ramowy program szkolenia. Program ten może zostać zmodyfikowany tak, aby jak najpełniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom i potrzebom. 

Program szkolenia:

 • Definicja stresu. Stres jako reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia.
 • Bodźce stresowe (stresory) i  wpływ ich oddziaływania (siła natężenia i czas) na zdrowie i funkcjonowanie człowieka w różnych sytuacjach. 
 • Rodzaje stresu (stres mobilizujący i dystres). 
 • 3 główne fazy stresu. Proces reagowania człowieka w sytuacji stresogennej. 
 • Negatywne skutki stresu (psychiczne i fizjologiczne).
 • Najczęstsze przyczyny powstawania stresu w pracy i w życiu prywatnym.
 • Profilaktyka - zapobieganie sytuacjom stresogennym poprzez skuteczne zarządzanie sobą.
 • Zarządzanie własnymi stanami emocjonalnymi. Wyzwalanie pozytywnych emocji. 
 • Świadome oddziaływanie na własne procesy myślowe. Techniki pozytywnego myślenia.
 • Budowanie postawy pro-aktywnej, nastawionej na działanie i realizację celu. 
 • Techniki przedefiniowywania (negatywnych) problemów w (pozytywne) wyzwania. 
 • Techniki relaksacyjne (ćwiczenia i medytacje).

Zapraszamy do kontaktu >>

Inne szkolenia z rozwoju kompetencji osobistych>>

Polecamy artykuły:

"Zarządzanie stresem">>

"Walka ze stresem">>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills