Wykład
80
Ćwiczenia
70
Gry i symulacje
50
Konsultacje
70

Opis

Reklamacje i gwarancje

w obrocie gospodarczym i konsumenckim

Celem szkolenia jest poprawa jakości obsługi reklamacji poprzez: 

 • poszerzenie i uporzadkowanie wiedzy na temat praw i obowiązków klienta i przedsiębiorcy w czasie postępowania reklamacyjnego
 • poznanie i omówienie prawnych aspektów prowadzenia negocjacji z klientem, podpisywania przez klienta umów, regulaminów, ogólnych warunków czy tworzenia tego typu aktów
 • poznanie i omówienie kwestii odpowiedzialności przedsiębiorcy i producenta za wady towaru lub usługi, a także kwestie związane ze sprzedażą na odległość i związane z tym wszelkie uprawnienia i obowiązki klienta i przedsiębiorcy

Efekty szkolenia

W efekcie szkolenia uczestnik powinien wiedzieć m.in.:


 • Czy reklama jest wiążąca dla przedsiębiorcy?
 • Czy można żądać opłaty za nieuzasadnioną reklamację?
 • Kto ponosi koszty przesyłki w przypadku nieuwzględnienia reklamacji?
 • Jaki czas ma konsument na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub przez internet?
 • Czy można odesłać do importera lub producenta czy też reklamacje winien przyjąć sprzedawca?
 • Czy jeśli w ciągu 14 dni nie dasz klientowi odpowiedzi reklamacja jest uznana za zasadną?

a także uzyska odpowiedź na swoje pytania i wątpliwości, związane z procesem reklamacji. 


Metody prowadzenia zajęć

 • interaktywny wykład 
 • prezentacja
 • konsultacje
 • case studies
 • dyskusje, burze mózgów


Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 1 dzień (ok. 6-7 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przykładowy zarys tematyczny:

 • odmienność praw dotyczących konsumentów i przedsiębiorców - zawiłości ustawy konsumenckiej
 • rękojmia w obrocie gospodarczym - odmienność praw dotyczących przedsiębiorców
 • gwarancja w obrocie między profesjonalistami
 • towar z gwarancją, potwierdzenie umowy na piśmie
 • roszczenia reklamacyjne czyli czego klient ma prawo żądać
 • promocja i przecena a kwestia reklamacji, rękojmi i gwarancji 
 • towary używane - czy można je reklamować?
 • reklamacje realizowane przez konsumentów - terminy, przedawnienia, rodzaje
 • odpowiedzialność za szkodę - odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi
 • uwagi szczególne - podstawa prawna odpowiedzialności
 • szkoda majątkowa i niemajątkowa - rozróżnienie pojęć
 • uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w procesie reklamacyjnym
 • produkt niebezpieczny - odpowiedzialność przedsiębiorców za wprowadzany na rynek produkt
 • uprawnienia osoby poszkodowanej
 • możliwości zwolnienia się przedsiębiorcy od odpowiedzialności za szkodą
 • terminy wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji
 • terminy dochodzenia prawa z tytułu gwarancji i rękojmi
 • reklama i niedozwolone praktyki handlowe - czy reklama jest wiążąca?
 • nieuczciwe praktyki handlowe stypizowane w aktach normatywnych dotyczące obszaru reklamy i marketingu
 • regulacje dotyczące operowania ceną - informacja o cenie dla konsumenta - a reklama
 • agresywne praktyki handlowe i zakaz ich stosowania a działania w obszarze reklamy i marketingu
 • praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych warunkach
 • sądownictwo w sprawach z zakresu rękojmi, gwarancji , niedozwolonych praktyk reklamowych


Zapytaj o szkolenie >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills