Wykład
60
Ćwiczenia
70
Gry i symulacje
80
Konsultacje
70

Opis

Savoir vivre w biznesie

Celem szkolenia jest: 

 • Poznanie zasad efektywnej autoprezentacji
 • Poznanie kluczowych zagadnień z obszaru etyki biznesu
 • Opanowanie sztuki wywierania dobrego pierwszego wrażenia
 • Pozyskanie narzędzi pozwalających na właściwe reagowanie w różnych sytuacjach biznesowych i życiowych
 • Doskonalenie umiejętności zasad etyki biznesu

Efekty szkolenia

 • Poznanie fundamentalnych zasad biznesowego savoir vivre 
 • Umiejętność profesjonalnego zachowania się w różnych sytuacjach formalnych 
 • Umiejetność budowania wizerunku osobistego, zgodnego z zasadami biznesowego savoir-vivre
 • Poznanie różnic w zakresie zasad dobrego wychowania (Polska a inne kraje)

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • symulacje
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • przestrzeń, ciało, głos
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo jest dopasowywany do potrzeb i oczekiwań Klienta. 

Przykładowy program szkolenia:

1.     Etykieta i dobre obyczaje

 • Przestrzeganie zasad etycznych
 • Zasada wzajemności, zasada uszanowania prywatności, zasada starszeństwa, zasada tolerancji, zasada dyskrecji, zasada punktualności, zasada zdrowego rozsądku
 • Zasada pierwszeństwa - wprowadzenie

2.     Nawiązywanie kontaktów

 • Pozdrawianie
 • Powitanie i pożegnania
 • Uścisk dłoni, podawanie rąk
 • Przedstawianie się
 • Tzw. powitania „dyplomatyczne”

3.     Ustalanie pierwszeństwa

 • Precedensja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
 • Prawa strona - lewa strona
 • Na ulicy, w samochodzie
 • Spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
 • Rozsadzanie gości przy stole -  „zarządzanie pierwszeństwem” , „zarządzanie przestrzenią”

4.     Korespondencja

 • Podstawowe zasady korespondencji
 • Zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego - poczta elektroniczna

5.     Spotkania i przyjęcia

 • Zasady prowadzeni rozmowy biznesowej podczas posiłku
 • Błędy w etykiecie i w języku stołu
 • Dress code

6.     Okazja a ubiór

 • Istota ubioru w środowisku biznesowym
 • „Jak Cię widza tak Cię piszą”

7.     Spotkania i delegacje - elementy międzynarodowego savoir - vivre

 • Rozmowy i negocjacje, spotkania, konferencje prasowe i wywiady, przyjęcia i posiłki
 • Kwiaty i upominki

8.     Media - na co uważać w kontaktach z dziennikarzami

9.     Codzienny savoir - vivre

 • Telefoniczny savoir - vivre
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Istota mowy ciała

Zapytaj o szkolenie >>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills