Wykład
40
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
40
Konsultacje
60

Opis

Skuteczna komunikacja

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności świadomego wykorzystywania najskuteczniejszych technik komunikacji w zależności od celu i okoliczności. Wzmocnienie pewności siebie, otwartej postawy i umiejętności opanowania stresu w trudnych sytuacjach. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność określania celu komunikacji
 • świadomy dobór i stosowanie skutecznych środków komunikacji
 • umiejętność przejmowania zarządzania rozmową
 • konstruktywne reagowanie w sytuacjach trudnych, spornych, konfliktowych
 • rozpoznawanie i kontrolowanie emocji własnych i innych uczestników sytuacji
 • przezwyciężanie wewnętrznego oporu (obalanie obiekcji, obaw, wątpliwości blokujących działanie)
 • zwiększenie pewności siebie i poczucia wpływu

Metody prowadzenia zajęć

 • metoda dramy i improwizacji praktycznej
 • moderowany spektakl, którego scenariusz jest dopasowany do potrzeb grupy (sytuacje z życia wzięte, problematyczne, kryzysowe, będące źródłem blokujących przekonań).  
 • technika Teatru Forum
 • technika transferu doświadczeń

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

 


Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills