Wykład
40
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
40
Konsultacje
80

Opis

Sprzedaż przez telefon

Celem szkolenia jest budowanie profesjonalnego wizerunku firmy i pracowników zajmujących się sprzedażą telefoniczną, zwiększenie skuteczności tele-rozmów i satysfakcji z pracy "na słuchawce". 

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji celu rozmowy sprzedażowej
 • umiejętność kompleksowego i wielopłaszczyznowego przygotowania się do rozmowy telefonicznej
 • poznanie etapów rozmów sprzedażowych
 • umiejętność "elastycznego" wykorzystywania schematów rozmów sprzedażowych
 • poznanie technik wywierania pozytywnego wrażenia i budowania zaufania w rozmowie telefonicznej
 • umiejetność rozpoznawania emocji rozmówcy i zarządzania nimi
 • poznanie technik diagnozowania potrzeb klienta i odpowiadania na nie
 • poznanie typologii klienta i adekwatnych sposobów reagowania
 • umiejętność słuchania i świadomego stosowania środków lingwistycznych i parawerbalnych 
 • zdiagnozowanie swoich silnych stron i umiejetność ich wykorzystania w rozmowie telefonicznej
 • utrwalenie proaktywnej i zaangażowanej postawy 
 • zwiększenie pewności siebie i satysfakcji z wykonywanej pracy

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • symulacje 
 • gry
 • nagrania rozmów 
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 


Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.


Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 


Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 


Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 


Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills