Wykład
40
Ćwiczenia
90
Gry i symulacje
80
Konsultacje
70

Opis

Najskuteczniejsze techniki sprzedaży (warsztaty z kamerą)

Celem szkolenia jest zwiększenie sprzedaży poprzez wzrost umiejętności w zakresie świadomego wykorzystywania narzędzi i technik sprzedażowych, a przy tym wzrost pewności siebie i zwiększenie aktywności sprzedażowej handlowców.

Efekty szkolenia

 • znajomość najskuteczniejszych technik sprzedaży i umiejętność ich elastycznego stosowania w praktyce
 • umiejętność inicjowania, budowania i pielęgnowania relacji z klientem
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta i odpowiadania na nie
 • poznanie typologii klientów (w odniesieniu do własnego portfela klientów)
 • poznanie różnych stylów komunikacji i negocjacji z klientami
 • umiejętność zastosowania wybranych technik perswazyjnych (w tym elementów komunikacji NLP)
 • umiejętność domykania sprzedaży
 • wypracowanie własnego, efektywnego modelu sprzedażowego
 • zaplanowanie dla siebie dalszych działań rozwojowych 

Metody prowadzenia zajęć

Szkolenie ma formę intensywnych, interaktywnych warsztatów, podczas których uczestnicy otrzymują porcję nowej wiedzy, którą od razu implikują podczas zajęć (ćwiczą swoje umiejętności sprzedażowe - zastosowanie poszczególnych technik w praktyce). 

Główne metody szkolenia to:

 • prezentacja i elementy wykładowe (ograniczone do wprowadzeń i podsumowań)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • symulacje (scenki sytuacyjne) 
 • nagrania i odtworzenie nagrań z omówieniem
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • konstruktywny feedback


Program zajęć

 • Szkolenie może zostać przeprowadzone na różnych poziomach zaawansowania (dla początkujących lub dla doświadczonych handlowców).
 • Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta (po wcześniejszym zbadaniu potrzeb szkoleniowych).

Zapytaj o program zajęć >>

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Zazwyczaj szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia podczas zajęć otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Materiały szkoleniowe każdorazowo opracowywane są pod kątem danego projektu szkoleniowego, tak aby w jak największym stopniu wspierać proces uczenia się handlowców. 

Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do Elektronicznej Bazy Wiedzy Competitive Skills - w zakresie tematyki szkolenia (dodatkowe materiały, zdjęcia, polecana bibliografia oraz inne treści uzgodnione z Klientem). 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 12 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia (konsultacje telefoniczne lub e-mailowe). Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub narzędzia zaproponowanego przez Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający m.in. wyniki ewaluacji szkolenia oraz wskazówki rozwojowe dla grupy uczestniczącej w szkoleniu. Z przyjemnością także spotkamy się z Państwem w celu podsumowania projektu i przekazania ustnej informacji zwrotnej. 

Polecamy także:

Grę "Negocjacje handlowe">>

Szkolenie "Prezentacja sprzedażowa">>

Szkolenie "Negocjacje handlowe">>

Szkolenie "NLP w sprzedaży">>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills