Wykład
30
Ćwiczenia
90
Gry i symulacje
90
Konsultacje
40

Opis

Celem wyjazdu jest podniesienie zaangażowania i motywacji uczestników poprzez integrację, zjednanie zespołów i poszczególnych ich członków:

  • Nastawienie na współpracę, budowanie i rozwijanie wzajemnych relacji.
  • Uświadomienie siły sprawczej każdego uczestnika, wpływu jego nastawienia i zaangażowania na realizację celów indywidualnych i grupowych. 
  • Dowartościowanie i wyzwolenie pozytywnych emocji!

Program zajęć

  • Wyjazd integracyjny to prawdziwa przygoda i niezapomniane emocje. 
  • Tworzymy historię, fabułę, w którą zostają uwikłani uczestnicy wyjazdu.
  • Wspólna misja i atrakcyjne wyzwania uświadamiają, że wszyscy razem tworzymy jeden, zgrany zespół, w którym każdy ma do odegrania niezwykle ważną rolę. 
  • Świadomość wzajemnych kompetencji oraz potrzeb jest podstawą do wspólnego, efektywnego działania. 
  • Uczymy się uruchamiać mechanizmy diagnozowania wzajemnych potrzeb w zespole, zadawania sobie pytań, umożliwiających nam jeszcze lepsze poznanie siebie nawzajem, a także wspólnego poszukiwania i proponowania adekwatnych rozwiązań. 
  • To doskonała lekcja współodpowiedzialności za zespół i powierzone zadania. 


Program wyjazdu integracyjnego jest każdorazowo budowany, adekwatnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przy realizacji programu współpracujemy z ośrodkami i podwykonawcami z Polski i zagranicy (głównie Niemcy, Francja, Czechy i Słowacja).

Prowadzimy spotkania integracyjne w języku polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. 


KONTAKT>>


Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills