Wykład
20
Ćwiczenia
90
Gry i symulacje
40
Konsultacje
80

Opis

Wystąpienia publiczne

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności w zakresie prowadzenia angażujących, aktywizujących i perswazyjnych prezentacji poprzez poznanie nowoczesnych form przekazu i dialogu, a także wzmocnienie pewności siebie, zbudowanie otwartej postawy i doskonalenie umiejętności opanowania stresu w różnych sytuacjach.

Szkolenie z wystąpień publicznych prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od określonych potrzeb Uczestników

Efekty szkolenia

 • umiejętność tworzenia angażujących i aktywizujących prezentacji
 • umiejętność wykorzystywania zasobów i doboru skutecznych narzędzi wspierających prezentację 
 • poznanie i stosowanie zasad dramaturgii narracyjnej i technik skalowania napięcia
 • umiejętność budowania strategicznego i wciągającego storytellingu 
 • znajomość i stosowanie technik zarządzania stanem emocjonalnym słuchaczy 
 • umiejętność stosowania ćwiczeń niwelujących stres i tremę
 • poznanie technik improwizacji praktycznej 
 • rozwój indywidualnego stylu komunikacji 
 • poznanie własnych silnych stron jako prezentera oraz zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia - plan rozwoju

Metody prowadzenia zajęć

 • intensywny, interaktywny warsztat  
 • praca z kamerą
 • sesja feedbackowa

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają nagrania wyłącznie swoich własnych wystąpień, ćwiczonych podczas szkolenia wraz z komentarzem (sugestiami dot. dalszego rozwoju). 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 12 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przykładowy program szkolenia:

 
Kreowanie wizerunku firmy i jej prezentacja podczas wystąpienia


 • Psychologiczne i socjologiczne podstawy autorytetu i atrakcyjności firmy
 • Wykorzystanie symboli korporacyjnych dla zwiększenia atrakcyjności wizerunku firmy
 • Zasady opracowywania i skutecznej prezentacji firmy w mediach i w czasie wystąpień publicznych
 • Rola „mówcy” w kreowaniu wizerunku firmy i inne niezbędne elementy skutecznego przekazu


Zasady skutecznej komunikacji w biznesie


 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji w biznesie
 • Komunikacja biznesowa, a komunikacja w życiu prywatnym - dlaczego dusza towarzystwa ma problemy z wystąpieniami w pracy?
 • Świadome i celowe wykorzystanie mowy ciała (komunikacja niewerbalna)
 • Wypowiedzi para-językowe (intonacja, milczenie, wysokość głosu, rytm i tempo mówienia)
 • Sztuka formułowania wypowiedzi - właściwa argumentacja i kontrargumentacja, stosowanie technik perswazji, szybkie reagowanie na różne rodzaje pułapek słownych, właściwe reakcje na krytykę
 • Wchodzenie w relacje z uczestnikami - interakcja podczas wystąpień, przemówień, zebrań i innych spotkań biznesowych
 • Wykorzystanie warunków technicznych i przestrzeni
 • Wykorzystanie warunków sytuacyjnych
 • Bariery skutecznej komunikacji, postawy, obiekcje, zastrzeżenia, stereotypy i inne blokady - sposoby przezwyciężania barier


Prezentacja - wystąpienie na forum - 3 klucze do sukcesu


 • Przygotowanie się do prezentacji z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów
 • Ukierunkowanie na realizację celu prezentacji
 • Wykorzystanie skutecznych technik wspierających przekaz i technik perswazyjnych


Prezentacja - Power Point i inne narzędzia wspierające

 • Struktura prezentacji i pojedynczego slajdu
 • Zasady budowania treści i grafiki
 • Dynamizowanie prezentacji - audio, video
 • Zasady korzystania z narzędzi wspierających, jak np. prezentacji w Power Point, tablic i flipchartów


Tuning wizerunku prezentera

 • Zasady dopasowywania własnego wizerunku do odbiorców - dążenie do pozyskania sympatii i zaufania słuchaczy
 • Główne zasady wizażu w kreowaniu własnego wizerunku i wizerunku firmy


Sytuacje kryzysowe w wystąpieniach publicznych

 • Identyfikacja sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową, najczęściej popełniane błędy
 • Radzenie sobie z obiekcjami, perspektywa współpracy w przyszłości  


Kontrolowanie emocji przed prezentacją i w trakcie wystąpienia


 • Trening
 • Techniki radzenia sobie ze stresem


Symulacje (nagrywane i odtwarzane + feedback trenerski)

Przykładowe symulacje:

Symulacja 1 - Wywiad dla mass mediów, na przykładzie wywiadu telewizyjnego (możliwość przeprowadzenia symulacji w prawdziwym studiu telewizyjnym)

Symulacja 2 - Wywiad dla mass mediów, na przykładzie wywiadu radiowego
Symulacja 3 - Wystąpienie publiczne na forum (możliwość przeprowadzenia symulacji na scenie teatralnej)
Symulacja 4 - Wystąpienie podczas zebrania służbowego
Symulacja 5 - Debata oksfordzka

Symulacja 6 - Wystąpienia przed "trudną" publicznością 

Symulacja 7 - Mowa windowa

Symulacja 8 - Team meeting 

Symulacja 9 - Prezentacja sprzedażowa

Symulacja 10 - Przekazywanie informacji trudnych, kryzysowych 

 

Rekomendujemy trening symulacyjny, oparty o sytuacje z życia wzięte (zbliżone do rzeczywistych, odpowiadające potrzebom Firmy). 


Polecamy artykuł:
"Prezentacja w biznesie - jedna z form komunikacji menedżera"


Zapraszamy do kontaktu >>