Wykład
50
Ćwiczenia
80
Gry i symulacje
60
Konsultacje
50

Opis

Zarządzanie czasem

Celem szkolenia jest zwiększenie własnej efektywności w codziennym życiu (zawodowym i prywatnym) poprzez uwolnienie własnych pokładów energetycznych oraz wdrożenie ważnych zasad i narzędzi zarządzania czasem i zadaniami. 

Efekty szkolenia

 • znajomość i umiejętność stosowania technik i narzędzi zarządzania czasem
 • umiejętność wyznaczania celów, planowania i ustalania priorytetów (SMART, Pareto, Matryca Eisenhowera, analiza ABC)
 • świadome zarządzanie własną energią 
 • umiejętność przyjmowania postawy proaktywnej i samo-motywowania się do działania
 • identyfikowanie i eliminowanie przeszkód (pożeraczy czasu, dystraktorów)
 • stosowanie efektywnych technik komunikacji interpersonalnej 

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • symulacje 
 • case studies
 • testy auto-diagnostyczne
 • elementy coachingowe
 • konsultacje
 • konstruktywny feedback
 • action-plan

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok 14 godzin zegarowych, w tym przerwy).

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia. 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach.

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills