Wykład
70
Ćwiczenia
40
Gry i symulacje
50
Konsultacje
80

Opis

Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności kierowania zespołem, dzięki usystematyzowaniu oraz poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu i zarządzania procesem grupowym.

Efekty szkolenia

 • zdiagnozowanie swoich silnych i słabych stron odnośnie zarządzania zespołem
 • zdiagnozowanie własnego stylu zarządzania
 • umiejętność wykorzystania teorii ról zespołowych R. Belbina w doborze funkcji zespołowych
 • umiejętność wyznaczania priorytetów i celów wg metody SMART
 • umiejetność zlecania zadań i delegowania odpowiedzialności
 • poznanie mechanizmów monitorowania wykonalności i rozliczania pracy
 • umiejętność egzekwowania
 • umiejętność zarządzania konfliktem i sytuacją kryzysową w zespole
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się z zespołem 
 • umiejętność zarządzania sytuacyjnego

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • symulacje 
 • konsultacje
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl


Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills